ОБУЧЕНИЯ


През 2008/2009 година Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин в партньорство с Община Брегово реализира проект № BG2006/018-343.10.01-3.05, “Знанието е сила” по програма ФАР 2006, проект BG2006/018-343.10.01 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.

Текущи обучения

 Офис-секретар код 346020, “Административно обслужване” код           3460201 – 300 уч.часа. Целева група: 12 лица Видин  

            Сервитьор-барман код 811080, Обслужване на заведения за обществено хранене код 8110801 – 300 уч.часа. Целева група: 12 лица Видин  

                   Хлебар-сладкар код 541030, «Производсво на хляб и хлебни изделия» код 5410301 – 300 уч.часа. Целева група: 12 лица Видин.