admin

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Градското първенство на 24.02.2018 ще започне в 12ч. /не в 10ч, както е обявено/ поради неотложен въздушен ангажимент на съдията :)

Градското първенство на Видин 2018

Градското първенство на Видин продължава.

Спортният календар на откритите турнири, които провежда ШК “Найден Войнов” през 2018 е както следва:

27.01 – Мемориал 17 партизани Макреш;

24.02 – градско в шахматната школа в БИ;

31.03 – градско в шахматната школа в БИ;

05.05 – открит турнир Кула;

01.06 – Лайънс блиц в парка;

30.06 – открит турнир Белоградчик;

28.07 – градско в шахматната школа в БИ;

25.08 -открит блиц турнир в парка

29.09 – градско в шахматната школа в БИ;

27-28.10 Мемориал “Найден Войнов”-Видин

24.11 – градско в шахматната школа в БИ;

15.12 – финал на градското първенство в шахматната школа в БИ;;

Традиционен турнир в Костол

На 17 февруари ще се проведе традиционният турнир в Костол “Св.Трифон” до Кладово, Сърбия на разстояние 100км от Видин, на който състезатели от ШК “Найден Войнов” традиционно участват!

Всеки, който желае може да се запише на тел 0887222883