ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Градското първенство на 24.02.2018 ще започне в 12ч. /не в 10ч, както е обявено/ поради неотложен въздушен ангажимент на съдията :)