Ученически турнири през февруари

Емоционален! Такъв беше ученическия турнир до втори клас на 21.02.2018, спечелен от най-емоционалния от всички -Явор Петков, 2ри клас от ОУ Иван Вазов.

Емоциите от турнира при малките се пренесоха и при по-големите видински шахматисти. Турнира до четвърти клас спечели второкласника Емил Борисов! Втора остана Весела Димитрова, а на третомясто се класира Кристиян Иванов!

В турнира до 12 клас триумфира за пореден път Захари Виденов с пълен актив точки. На второ и трето място останаха Светли Атанасов и Момчил Златомиров, всички ученици от ПМГ Екзарх Антим I