градско първенство за месец август 2019

ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО НА ВИДИН

31 АВГУСТ 2019

СЪБОТА

Шахматна школа, Бизнес Инкубатор

БЛИЦ ТУРНИР

НАЧАЛО: 13:00ч