ЗА НАС

Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин е нестопанска организация, създадена да подпомага развитието на частния бизнес във Видински рeгион. Агенцията  е регистрирана като самостоятелно юридическо лице през м. септември 1997 г. по Закона за лицата и семейството. Тя е приемник на Българо-Американския бизнес център, създаден през 1993 . по съвместен проект на Община Видин и Корпуса на мира на САЩ.

Учредители на Агенцията са Община Видин, Община Белоградчик,Община Ново село, Община Брегово, Видинска Търговско-Промишлена палата, ОББ – клон Видин, Бюро по труда – Видин и Свободна Безмитна Зона и един представител на частния бизнес.