турнири в област Видин

градско първенство на Видин

XIII Белоградчик OPEN

XIII ОТКРИТ

ТРАНСГРАНИЧЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР БЕЛОГРАДЧИК, 27.06.2020г.

 

Място за игра:

Комплекс Магура, с. Рабиша, община Белоградчик

Система:
Турнирът ще се проведе в 7 кръга по Швейцарска система.

За съставяне на двойките, ще се използва утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.