ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО

Открито градско първенство на Видин за 2018

Битката продължава. Запазваме регламента от миналата година.

общо  класиране 2018 27.1.2018 24.2.2018 31.3.2018 05.5.2018 01.6.2018 30.6.2018 28.7.2018 25.8.2018 29.9.2018 27-28,10,18 24.11.2018 15.12.2018
място точки Макреш градско градско Кула опън Лайънс блиц Белоградчик градско градско градско Мемориал Видин градско финал
място точки място точки място точки място точки х 2 място точки място точки х 2 място точки място точки място точки място точки x 3 място точки място точки
1 139 Ивайло Тодоров 1 15 2 9 4 14 4 7 4 14 1 15 6 5 1 15 1 30 1 15
2 109 Илиян Илиев 1 15 5 12 5 6 1 20 1 15 2 9 3 24 3 8
3 108 Евтим Стефанов 3 8 2 18 1 15 3 16 2 9 3 8 4 7 4 21 5 6
4 107 Мирослав Костов 6 5 4 7 3 16 2 9 2 18 3 8 2 9 3 8 5 18 2 9
5 48 Мирослав Милчев 3I 4 2 9 3 8 2 27
6 30 Георги Димитров 6 10 7 8 7 12
7 29 Цветан Цоков 9 4 6 5 8 6 4 7 4 7
8 28 Мариан Атанасов 4I 1 5 12 6 15
9 23 Захари Виденов 4 7 5 6 8 6 9 4
10 22 Пепи Паскалев 10 1 5 6 5 6 8 9
11 20 Васил Гилев 1 20
12 16 Калоян Методиев 3 8 10 2 5 6
13 13 Валери Вълчев 4 7 9 6
14 12 Павел Цветанов 3III 2 6 10
15 10 Емил Митрев 1I 10
16 10 Петър Цаков 5 6 7 4
17 9 Мориа Грийн 1II 9
18 9 Иван Димитров 6 5 7 4
19 8 Витко Пантев 1III 8
20 8 Елисавета Иванова 7 8
21 7 Волен Дюлгеров 2I 7
22 6 Георги Живков 2II 6
23 5 Анатоли Атанасов 2III 5
24 5 Влади Антов 6 5
25 5 Владимир Георгиев 6 5
26 4 Кристина Йорданова 9 4
27 3 Людмил Борисов 3II 3
28 3 Светли Атанасов 8 3
29 3 Момчил Златомиров 8 3
30 3 Пресиян Стефанов 10 3
31 2 Любо Вачев 9 2
32 2 Добрин Александров 9 2

 

Окончателно класиране 2017:

общо  класиране 2017 28.1.2017 18.2.2017 01.4.2017 08.5.2017 01.6.2017 24.6.2017 29.7.2017 09.9.2017 07,10.2017 28-29.10.2017 25.11.2017 16.12.2017
място точки Макреш Костол градско Кула опън Лайънс блиц Белоградчик градско градско градско Мемориал Видин градско градско
място точки място точки място точки място точки х 2 място точки място точки х 2 място точки място точки място точки място точки x 3 място точки място точки
1 148 Мирослав Милчев 1I 10 3 8 2 9 1 20 3 8 1 20 4 7 1 15 1 15 2 27 1 15 2 9
2 144 Ивайло Тодоров 2I 7 1 10 1 15 2 18 2 9 4 14 1 15 2 9 2 9 1 30 2 9 1 15
3 101 Мирослав Костов 2II 6 4 7 8 3 3 16 9 2 3 16 3 8 4 7 4 7 5 18 3 8 3 8
4 98 Евтим Стефанов 2 9 3 8 5 12 1 15 6 10 2 9 6 5 7 4 4 21 8 3 6 5
5 94 Илиян Илиев 1II 9 5 6 5 6 2 18 6 5 7 4 3 8 3 24 3 8 5 6
6 60 Георги Димитров 4 14 4 7 5 12 5 6 6 15 5 6
7 35 Цветан Цоков 1III 8 5 6 8 3 6 5 5 6 4 7
8 27 Мариан Атанасов 7 8 7 4 8 9 5 6
9 23 Захари Виденов 7 4 6 10 5 6 10 3
10 13 Валери Вълчев 3II 3 7 4 8 6
11 13 Кристина Йорданова 8 3 9 4 5 6
12 12 Радостин Бушев 7 12
13 11 Рая Стефанова 6 5 8 6
14 10 Александър Томов 9 2 7 8
15 10 Петър Петров 2III 5 6 5
16 9 Пресиян Стефанов 6 5 9 4
17 9 Владимир Кръстев 3I 4 6 5
18 7 Пепи Паскалев 4 7
19 6 Павел Цветанов 9 6
20 5 Георги Георгиев 6 5
21 5 Мартин Иванов 6 5
22 3 Пламен Славчев 8 3
23 2 Милчо Христов 3III 2
24 2 Алекс Ангелов 10 2
25 2 Васил Гилев 9 2
26 2 Любомир Вачев 9 2
27 1 Венцислав Вътов 4I 1
28 1 Димитринчо Найденов 10 1
29 1 Антанас Антов 10 1
30 1 Никола Великов 10 1
31 0 Светли Атанасов
32 0 Николай Живков
33 0 Божидар Тодоров

Открито градско първенство на Видин 2016

Градските първенства се провеждат в шах школата в Бизнес инкубатора в гр.Видин. Всеки турнир започва в 10ч, продължава 7 кръга при времева контрола 20мин + 10сек добавено време. Наградите са както следва: Iмясто – 25лв, IIмясто – 15лв, IIIмясто – 10лв. Допълнителни специални награди от 10лв за категории от минимум 10 състезатели в група.

Точкуването за градски първенец на Видин за 2016г. ще се формира от 10те най-добри резултата от горепосочените 12 турнира на участниците от Северозапада!

Резултатите от турнирите на първи юни и Белоградчик ще се умножават по 2, а Мемориал “Найден Войнов” по 3.

За спечелване на турнир – 5 точки бонус / Спечелване на турнир с 1000лв и повече награден фонд – 10т. бонус/ . При класиране измежду членовете на ШК “Н.Войнов” на първо място – 10 точки, второ място – 9 точки, … 10 място – 1 точка.

Награден фонд “Градско първенство на Видин” – 190лв. /1. 50лв; 2.30лв; 3.20лв; 4-5.15лв; 6-10.10лв/Наградите ще бъдат връчени на 17.12.2016г. за първите 10 в генералното класиране на градското първенство на Видин

Окончателно класиране 2016

общо крайно класиране 2016 23.1.2016 20.2.2016 26.3.2016 30.4.2016 01.6.2016 25.6.2016 23.7.2016 27.8.2016 24.9.2016 29.10.216 26.11.2016 17.12.2016
място точки Макреш Костол градско градско Лайънс блиц Белоградчик градско градско Блиц Видин Мемориал Видин градско Зайчар градско
място точки място точки място точки място точки място точки х 2 място точки х 2 място точки място точки място точки място точки x 3 място точки място точки
1 121 Мирослав Милчев 1во-Iд 10 1 10 2 9 2 9 3 16 6 10 2 9 5 18 1 15 1 15
2 119 Евтим Стефанов 1во-IIд 9 2 9 4 7 4 14 2 18 4 7 2 9 2 9 1 30 4 7 4 7
3 116 Ивайло Тодоров 4 7 1 20 1 15 1 15 1 15 2 27 2 9 3 8
4 101 Мирослав Костов 5 6 1 15 7 4 5 12 3 8 3 8 4 7 3 24 3 8 2 9
5 80 Илиян Илиев 2ро-IIд 6 3 8 3 8 6 10 3 16 5 6 8 3 3 8 8 9 5 6
6 25 Владимир Кръстев 1 25
7 25 Красимир Цветков 1 15 9 4 5 6
8 25 Пепи Паскалев 3 8 6 5 10 2 6 5 6 5
9 25 Цветан Цоков 3то-IIIд 2 10 2 4 7 9 6 7 4 7 4
10 21 Калин Илиев 4 21
11 20 Захари Виденов 9 2 7 4 6 5 5 6 8 3
12 18 Волен Дюлгеров 2 18
13 14 Ангел Младенов 4 14
14 12 Божидар Тодоров 5 12
15 12 Венцислав Димитров 7 12
16 12 Радостин Бушев 6 12
17 11 Георги Димитров 2ро-IIIд 5 5 6
18 8 Николай Велчев 1во-IIIд 8
19 8 Грийн Мойра 7 8
20 8 Емил Цолов 7 8
21 8 Гили Димитров 9 4 7 4
22 8 Антанас Антов 8 3 9 2 10 3
23 7 Христо Велчев 2ро-Iд 7
24 7 Павел Цветанов 9 2 6 5
25 7 Мартин Марков 6 5 9 2
26 6 Тони Ангелов 8 6
27 6 Петър Цаков 8 6
28 6 Елисавета Иванова 5 6
29 4 Витко Пантев 3то-Iд 4
30 4 Светли Атанасов 10 1 8 3
31 3 Кристина Йорданова 8 3
32 3 Николай Живков 3то-IIд 3
33 1 Алекс Ангелов 10 1
34 1 Божидар Тодоров 10 1
Точкуването за градски първенец на Видин за 2016г. ще се формира от 10те най-добри резултата от горепосочените 12 турнира на участниците от северозапада.
Резултатите от турнирите на 1юни и Белоградчик ще се умножават по 2, а Мемориал Найден Войнов по 3.
За спечелване на турнир – 5 точки бонус / Спечелване на турнир с 1000лв и повече награден фонд – 10т. бонус/ . При класиране измежду състезатели от северозапада на първо място – 10 точки, второ място – 9 точки, … 10 място – 1 точка.
Награден фонд “Градско първенство на Видин” – 190лв. Наградите ще бъдат връчени на последния турнир

Окончателно класиране 2015:

общо временно класиране 24.1.2015 22.8.2015 04.4.2015 25.4.2015 10.5.2015 27-8.6.2015 08.8.2015 29.8.2015 22.9.2015 26.9.2015 10-18/10/15 29.11.2015 19.12.2015
Макреш градско градско градско Кула Белоградчик градско градско Блиц Видин градско Белчес градско градско
място точки място точки място точки място точки място точки място точки х 2 място точки х 2 място точки място точки място точки място точки място точки x 3 място точки място точки
1 168 Мирослав Милчев 1во-Iд 10 4 7 1 15 2 9 1 20 1 20 2 9 1 15 2 9 2 9 1 30 1 15
2 138 Евтим Стефанов 1 15 2 9 1 15 2 18 2 18 5 6 2 9 4 7 3 8 3 24 2 9
3 122 Мирослав Костов 1во-IIд 9 2 9 3 8 3 8 6 10 3 16 3 8 5 6 3 8 5 6 2 27 4 7
4 75 Илиян Илиев 3 8 7 4 7 4 7 8 6 10 6 5 3 8 6 5 1 15 3 8
5 51 Венцислав Димитров 6 5 5 6 6 5 5 12 4 14 4 7 9 2
6 63 Георги Димитров 2ро-IIд 6 4 7 4 7 4 14 7 4 7 4 4 21
7 41 Ивайло Тодоров 3 16 1 15 1 10
8 25 Мариан Атанасов 2ро-Iд 7 10 1 5 6 9 4 4 7
9 31 Цветан Цоков 1во-IIIд 8 7 4 5 6 4 7 5 6
10 18 Антанас Антов 8 6 5 12
11 18 Михаил Миков 5 6 8 3 8 3 10 1 6 5
12 16 Пепи Паскалев 9 2 6 5 9 2 8 3 7 4
13 10 Павел Флоров 10 2 7 8
14 9 Кристина Йорданова 8 3 8 6
15 12 Красимир Цветков 3то-IIд 3 10 1 8 3 6 5
16 6 Мартин Марков 6 5 10 1
17 5 Евгени Григоров 2ро-IIIд 5
18 4 Витко Пантев 3то-Iд 4
19 4 Валери Вълчев 7 4
20 4 Цецко Луков 9 4
21 3 Константин Йорданов 8 3
22 2 Йонел Думитреску 3то-IIIд 2
23 2 Зоран Златанович 9 2
24 2 Тони Ангелов 9 2
25 2 Любомир Вачев 9 2
26 1 Александър Томов 10 1

Градско първенство на Видин 2014

общо временно класиране 25.1.2014 22.2.2014 29.3.2014 1-2/05/2014 31.5.2014 28.6.2014 02.8.2014 23-31/08/14 27.9.2014 25-26/10/14
Макреш градско градско Кула градско Белоградчик градско Белчес градско мемориал Видин
място точки място точки място точки място точки място точки х 2 място точки място точки х 2 място точки място точки х 2 място точки място точки х 3
1 172 Мирослав Милчев 1во-Iд 10 1 15 1 15 1 20 1 15 1 20 1 15 1 20 1 15 2 27
2 104 Евтим Стефанов 4 7 2 9 4 14 3 8 3 16 8 3 6 10 4 7 1 30
3 88 Мирослав Костов 3то-Iд 4 2 9 4 7 9 4 7 4 4 14 4 7 5 12 5 6 4 21
4 87 Илиян Илиев 1во-IIд 9 3 8 3 16 8 3 9 4 3 8 3 16 3 8 6 15
5 86 Ивайло Тодоров 2 18 7 8 2 9 2 18 2 9 3 24
6 62 Георги Димитров 3то-IIд 3 9 2 9 2 6 10 4 7 5 12 5 6 7 8 7 12
7 55 Венцислав Димитров 4то-Iд 1 10 1 8 3 10 2 6 5 6 10 7 4 8 6 6 5 5 18
8 49 Мариан Атанасов 6 5 10 1 2 18 9 2 4 14 8 9
9 37 Цветан Цоков 2ро-IIд 6 3 8 7 4 5 12 10 2 6 5
10 31 Пепи Паскалев 2ро-IIIд 5 5 6 8 6 10 1 9 4 8 3 9 6
11 12 Анатоли Атанасов 5 6 5 6
12 9 Стефана Милутинович 2 9
13 8 Георги Живков 1во-IIIд 8
14 8 Чеда Вранянац 7 8
15 7 Цветан Иванов 2ро-Iд 7
16 6 Евгени Григорое 8 6
17 5 Цветан Марков 6 5
18 4 Павел Флоров 7 4
19 4 Мартин Марков 9 2 9 2
20 4 Калин Илиев 7 4
21 3 Валери Вълчев 8 3
22 2 Милчо Христов 3то-IIIд 2
23 2 Михаил Миков 10 2
24 1 Цецко Антов 10 1

 

Окончателно класиране 2013г.

общо временно класиране 20.1.2013 23.2.2013 30.3.2013 27.4.2013 25-26/05/13 29.6.2013 27.7.2013 19-25/08/13 28.9.2012 26-27/10/2013 30.11.2013
Макреш градско градско градско Кула Белоградчик градско Белчес градско мемориал Видин градско
място точки място точки място точки място точки място точки място точки х 2 място точки х 2 място точки място точки х 2 място точки място точки х 3 място точки
1 145 Мирослав Милчев 3 IB 4 1 10 1 15 2 9 2 18 3 16 1 10 2 18 1 30 1 15
2 134 Ивайло Тодоров 5 6 4 7 1 15 1 20 1 20 2 18 1 15 3 24 2 9
3 98 Илиян Илиев 1 IIB 9 2 9 3 8 4 7 4 14 6 10 4 7 2 27 4 7
4 86 Евтим Стефанов 4 IB 1 8 3 10 1 6 5 5 12 2 18 3 8 3 16 3 8 9 6 3 8
5 82 Йован Рашич 7 4 3 16 4 14 4 7 1 20 4 21
6 66 Георги Димитров 9 2 7 4 5 6 6 10 9 4 7 4 5 12 5 6 5 18
7 65 Мирослав Костов 3 8 6 5 3 8 7 8 7 8 6 5 2 9 8 9 6 5
8 44 Венцислав Димитров 1 IB 10 4 7 9 4 8 3 6 5 6 15
9 34 Цветан Цоков 2 IIB 6 9 2 5 6 4 14 5 6
10 27 Стефана Милутинович 2 9 8 6 5 12
11 26 Мариан Атанасов 6 5 5 6 8 3 7 12
12 13 Мартин Марков 9 2 7 4 10 3 7 4
13 12 Витко Пантев 2 IB 7 8 3 10 2
14 9 Радостин Бушев 2 IIIB 5 9 2 10 2
15 9 Пепи Паскалев 1 IIIB 8 10 1
16 7 Мартин Иванов 10 1 8 6
17 4 Цветан Марков 7 4
18 3 Пенко Димитров 3 IIB 3
19 3 Аспарух Александров 8 3
20 2 Павел Флоров 3 IIIB 2
21 1 Владимир Славов 10 1