.

НОВИНИ                                               EN         

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etso DESIGN BY BCVIDIN

 

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ В СВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ
На 12 май 2010г. в офиса на СТС - Калараш, Румъния, Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин подписа договор за финансиране на проект 1-3.1-9 “Дунавски Вело маршрут” по
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Проектът е одобрен по първата покана на Програмата и ще се изпълнява в партньорство с две румънски организации – ПЛИМ – Калафат и АРИЕС – Крайова.Основната цел на проект “Дунавски Вело маршрут” е да насърчи и развие трансграничния туризъм по река Дунав в Румъния и България. По-конкретно, проектът има за цел продължаване на добре познатия велосипеден маршрут по река Дунав от Будапеща до Черно море; развитие и популяризиране на различни форми на туризъм по река Дунав и промоциране на велотуризма по поречието на река Дунав между България и Румъния като туристическа дестинация.
За постигането на тези цели в рамките на проекта са планирани следните основни дейности:
- създаване на уеб страница с база данни за туристическите услуги, събития, инфраструктура и т.н. и нейното популяризиране;
- организиране на работни срещи с местните заинтересовани страни, туристически фирми, организации с цел по-нататъшно разработване на туристическата услуга, места за настаняване, предоставяне на обучение по организация на селски туризъм, разработване на проекти за развитие на туризма в региона.
- подготовка и печат на промоционални материали: брошура и листовки, списание, туристически
DVD филм, туристическа карта.
- проучване за поставяне на табели и пилотно поставяне на 100 знака на Дунавския велосипеден маршрут в България и Румъния.
- организиране на обиколка на 30 международни журналисти за период от 10 дни, която ще следва пътя на река Дунав в България и Румъния на велосипед и лодка;
- организиране на заключителна тридневна конференция, на която да се обобщят постигнатите резултати и споделят идеи за бъдеща работа и сътрудничество в тази област.

Периодът на реализация на проекта е 18 месеца, а негови бенефициенти ще бъдат местни заинтересовани лица
, туристически фирми, организации, потенциални доставчици на туристически услуги; местни и международни туристи, велосипедисти, пешеходни туристи, почитатели на речния, еко, къмпинг и т.н. туризъм.
Повече информация може да се получи на телефони 094/600017, 600018, 0887 222883